Recreatie Oefenstof 2009

De landelijke wedstrijdoefenstof voor alle leeftijdscategorieën is opgenomen in het Nationaal Turn Systeem, NTS 2013. Naast het NTS kent de KNGU ook recreatie oefenstof, gemaakt in dezelfde lijn als het beoordelingssysteem NTS. Deze oefenstof kan gebruikt worden door clubs, tijdens turnontmoetingen, 'fun'-dagen, enzovoort.

Hieronder staat de recreatie oefenstof die in de vorige cyclus werd gehanteerd: