Niet-KNGU leden

Ook niet KNGU-leden kunnen aan Danswedstrijden van de KNGU deelnemen.

Vanaf begin oktober is het weer mogelijk om in te schrijven voor de Dance2Demo’s en de voorronden danswedstrijden(*) en Street- en showdance 2017.
*Inschrijven voor de jazzdanswedstrijden door externen is nieuw!

Voor externen geldt een afwijkende inschrijfprocedure t.w.: 

  • Dance2Demo’s 2017
    Het is (uitsluitend) mogelijk om vanaf 3 oktober tot uiterlijk 5 november 2016 in te schrijven per e-mail Dance2Demo
  • Voorronden jazzdanswedstrijden 2017
    Het is (uitsluitend) mogelijk om vanaf 31 oktober tot uiterlijk 31 december 2016 in te schrijven per e-mail Dance2Demo 
  • Voorronden Street- en showdance 2017
    Het is (uitsluitend) mogelijk om vanaf 31 oktober tot uiterlijk vier weken voor de desbetreffende voorronde in te schrijven per e-mail Dance2Demo

Per dans dient een inschrijfformulier en een Excel-bestand bijgesloten te worden waarin alle deelnemers aan de dans vermeld worden. Per deelnemer/per dans is een tarief van € 8,- verschuldigd.
Bij de inschrijving per e-mail ontvang je een bevestiging. Net als voorgaande jaren ben je bij inschrijving reeds deelnemersgeld verschuldigd (HR. 3.13.1).

KNGU-leden hebben voorrang bij inschrijving.

Downloads