Vorige
Volgende
Verhaal van

Peter van Dijk van gymclub DOS Sportief Eck en Wiel"

© Cees van Cuijlenburg

Met drie kinderen die sporten bij DOS Sportief was de turnvereniging al bekend terrein voor Peter van Dijk, maar sinds juni is hij ook als voorzitter betrokken bij de club.

Voor Van Dijk staat plezier in het sporten voorop, is goed contact met de ouders van de leden essentieel en zijn positief coachen en veilig sporten belangrijke onderwerpen in het beleidsplan

Behalve de inleidende vraag over zijn voorzitterschap bij de club, zijn de volgende vragen aan Peter voorgelegd om zodoende inzicht te krijgen in het clubbeleid, en dan specifiek richting Veilig Sport Klimaat. 


Welke inspanningen plegen jullie in relatie tot ‘Naar een veiliger sportklimaat’?
"We willen iedereen op een gezonde manier laten bewegen. Plezier staat voorop. De regionale wedstrijden staan weer voor de deur. Traditiegetrouw een spannend moment. Het is mooi om te zien dat afstemming daarover met betrokken partijen in goed overleg gaat. Gezonde competitie. Als club nemen we deel aan tal van cursussen en trainingen, zoals de workshop sportief besturen en besturen met een visie. We bezoeken theatervoorstellingen (bijv. "Wel winnen he!") en ontmoeten ouders voorafgaand aan het seizoen. Daarnaast maakt onze hoofdtrainer/coach van de turnsters persoonlijk kennis met ieder meisje. We stellen ze daarbij de vraag wat zij van ons verwachten als club. Op die manier willen we ook toewerken naar veiligheid en vertrouwen. Zo had één van de meisjes een specifiek verzoek ten aanzien van muziek voor een oefening. We hebben haar daarmee geholpen en faciliteerden haar met een dansdocent."

Wat zijn jullie ervaringen tot dusver?
"Het is vooral belangrijk wat leden vinden. Die komen met een fijn en veilig gevoel sporten. We vragen ze ook naar hun ervaring. Die is positief. We richten onze organisatie zo in dat we leden optimaal faciliteren. Indien nodig door ze in contact te brengen met een vertrouwenspersoon. Iedereen die nieuw bij ons aan de slag gaat, vragen we om een VOG verklaring."

Wanneer zijn jullie tevreden?
"Eigenlijk houdt ons werk nooit op. We sturen continue bij. Sowieso geven we veel aandacht aan scholing. Je moet je voorstellen dat er soms ook wisselingen zijn in functies binnen onze vereniging. Mensen die nieuw binnenkomen, nemen we graag mee in onze filosofie en werkwijze. We werken met een beleidsplan, daarin staan veel onderwerpen, maar positief coachen en veilig sporten vormen altijd een belangrijk onderdeel.”

Waar staan jullie over vijf jaar?
"We hebben nu 250 leden. Ik verwacht wel dat de komende jaren nog groeien. Helaas zien we dat veel verenigingen in de regio het moeilijk hebben. Ik sluit niet uit dat we steeds meer een regionale functie krijgen."

Wat is uw oproep/advies/boodschap aan andere bestuurders?
"Stimuleer iedereen het beste uit zichzelf te halen, maar laat iedereen op zijn of haar eigen niveau presteren.”