Procedures

Selectiereglement 2018 Turnen Heren
In dit document staat aangegeven hoe en op basis van welke criteria de selecties Turnen Heren in 2018 zullen worden vastgesteld.   

Selectieprocedure EK 2018 Turnen Heren
In dit document staat de volledige procedure voor de Europese Kampioenschappen Glasgow 2018.

Districtsprogramma Turnen Heren 2018
Met ingang van januari 2018 worden er in het districtsprogramma een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen moeten leiden tot een betere aansluiting bij de regionale behoeftes van de clubs. Er komt meer ruimte voor clubs om gebruik te maken van de kennis en kunde die er op de KNGU-centra aanwezig is, inclusief de mogelijkheid tot het verkrijgen van licentiepunten.