Vorige
Volgende
Veilig sporten

Veilig Sportklimaat - Landelijk

Aanbod vanuit VSK en KNGU

De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom zorgen we er samen met verenigingen voor dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Het programma VSK is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MO-groep. Alle informatie over het programma VSK is te vinden op www.sportplezier.nl.

Op dit platform vind je tips, tricks en mooie praktijkverhalen over het vergroten van de sportplezier-beleving op sportverenigingen. De positieve rol van de bestuurder, trainer, coach, scheidsrechter, jurylid, arbiter, commissielid, ouder, maar ook van een barmedewerker wordt benadrukt. Iedereen speelt een rol als het gaat om veilig sporten en het vergroten van sportplezier op de vereniging. Want ‘Sportplezier kun je maken!’

Vanuit het programma van VSK en de KNGU bieden wij:

Voor verenigingen en bestuurders

  • Een aanbod om gebruik te maken van een intakegesprek om met onze VSK verenigingsondersteuner te kijken naar mogelijkheden om veilig sporten een plek te geven binnen de vereniging. De intake/ondersteuning heeft als doel bestuurders van gymclubs te ondersteunen bij het realiseren van een veilig sportklimaat.
  • Bijscholingsaanbod voor bestuurders en verenigingstrajecten in samenwerking met de academie voor Sportkader/NOC*NSF.
  • Verenigingsbox, dit is een verzameling van verschillende hulpmiddelen die een bijdrage kunnen leveren aan een plezierig en sportief sportklimaat op de club. Je kunt hiervoor contact opnemen met  jouw accountmanager en/of VSK verenigingsondersteuner.
  • Toolkit voor sportverenigingen ‘Sportief met sociale media’. Deze toolkit is ontwikkeld door De Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) en Mijn Kind Online.

Voor coaches, trainers en begeleiders
In onze opleidingen voor trainers en coaches wordt aandacht besteed aan het onderwerp Veilig Sportklimaat middels geïntegreerde opdrachten en een aparte module. Vanuit het programma VSK is meer te vinden over bijscholingen voor trainers.

Seksueel Grensoverschrijdend gedrag
Sport heeft een grote maatschappelijke waarde. Maar helaas gaat het in de sport ook wel eens fout. Op dit moment is er veel aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Op deze  website van NOC*NSF vind je praktische informatie hoe met deze problematiek om te gaan en aan te pakken.

Dit artikel komt terug in:

VSK