Vorige
Volgende
Veilig sporten

Pesten binnen de gymclub. Wat kun je doen?

Om een handreiking te bieden hoe met pestgedrag om te gaan, heeft de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) een deskundige gevraagd een ‘pestprotocol’ op te stellen.

Het protocol geeft achtergrondinformatie over wat pesten eigenlijk is (inclusief nieuwe vormen van pesten), over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding aan de verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken.

Wij zijn blij deze handreiking vanuit de samenwerking  ‘Samen naar een veilig sportklimaat’  te mogen gebruiken voor de gymsportclubs van de KNGU. We hopen dat het protocol zal helpen om het onderwerp bespreekbaar te maken en om invulling te geven aan een pestbeleid binnen de club. 

Net als met alle andere onderwerpen die te maken hebben met een veilig sportklimaat is het om resultaat te bereiken belangrijk om met elkaar afspraken te maken over de inhoud van zo’n beleid, over hoe het beleid binnen de vereniging gestalte krijgt en wie op wat voor moment verantwoordelijk is of het aanspreekpunt is.

Klik hier voor het protocol. 

Dit artikel komt terug in:

VSK