Veilig sporten

Cursus Coach de coach

Bijscholingsaanbod Academie voor Sportkader en Veilig Sportklimaat

Je bent een ervaren trainer/coach en wil graag je kennis en ervaring inzetten binnen je eigen vereniging. Je kunt met Coach de coach een bijdrage leveren door, vanuit het beleid van de club, trainers/coaches regelmatig in de praktijk te coachen. Jij ondersteunt hen bij het creëren van een sociaal veilig, plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat. 

Met deze bijscholing kun je als trainerscoach aan de slag om trainers/coaches binnen de eigen gymclub te begeleiden en te coachen op hun sociaalpedagogische kwaliteiten. Zo stimuleer je trainers/coaches om zich verder te ontwikkelen en werkt de club aan een gemeenschappelijke visie op coachen en de kwaliteit van trainers en coaches. Tijdens de bijscholing leer je de trainer/coach te laten reflecteren op zijn/haar gedrag en manier van coachen.
Door ontwikkeling en begeleiding van trainers/coaches in de praktijk kun je doelgericht werken aan een groep die daadwerkelijk in staat is het gewenste positieve sportklimaat te creëren en invulling te geven aan de pedagogische rol!

Leerdoelen

  • Observeren en analyseren van gedrag van de trainer/caoch tijdens de wedstrijd of training
  • Benoemen van observaties in een feedbackgesprek en daarbij praktische tips aanreiken
  • Bewustwording creëren bij de trainer/coach over hoe hij overkomt op zijn sporters en hoe zijn contact voor, tijdens en na de training of wedstrijd is
  • Stimuleren van trainers/coaches tot verdere ontwikkeling

Informatie
Voor meer informatie, klik hier

 

Dit artikel komt terug in:

VSK