Samen naar een Veilig(er) Sportklimaat

Een leven lang bewegen, een leven lang genieten van sport: dat is de filosofie van de KNGU. Dat kan alleen als je je al van jongs af aan prettig voelt en jezelf kunt zijn. Met andere sportbonden en NOC*NSF werken we aan het programma ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’. Via dit programma stimuleren we sportief coachen en ondersteunen we de club bij het creëren van een veilig sportklimaat.

De KNGU heeft een tienpuntenplan ontwikkeld om het sportklimaat te verbeteren en vooral veiliger te maken voor alle KNGU-disciplines, daarin staat het kind centraal. De komende jaren worden tal van activiteiten ondernomen om het beleid tot in de haarvaten van de 1.100 aangesloten clubs te laten doordringen. Naar een veiliger sportklimaat, dat doen we samen!

Meer informatie over een veilig sport klimaat voor: