Naar een Veilig Sportklimaat voor trainers, coaches en begeleiders

Trainers, coaches en begeleiders moeten niet alleen over sporttechnische vaardigheden beschikken, maar ook over opvoedkundige kwaliteiten. Ze creëren daardoor een veiliger sportklimaat, waarin sporters zich op hun gemak voelen en op een sociale manier met elkaar omgaan. Ook leveren ze zo een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de sporter.

Activiteiten voor trainers, coaches en begeleiders
Binnen het programma 'Naar een veiliger sportklimaat' wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten die binnen een vereniging kunnen worden ingezet en bijscholingsmodules voor individuele trainers-coaches. 

Bij eerstgenoemde activiteiten wordt beoogd zoveel mogelijk trainers, coaches en begeleiders van één vereniging gezamenlijk te bereiken; dit is vanzelfsprekend alleen mogelijk als het bestuur of technische commissie het belang hiervan volledig onderschrijft en faciliteert. Individuele trainerscoaches krijgen sportbreed en soms sportspecifiek bijscholingsmodules aangeboden. De modules richten zich op de trainer-coach die minimaal kennis en ervaring heeft op niveau 2 (KSS) en zich verder professioneel wil bekwamen in zijn rol als trainer-coach. 

> Sportief coachen
Het traject ‘Sportief coachen’ heeft als doel trainers, coaches en begeleiders gezamenlijk te leren om binnen een vereniging invulling te geven aan hun pedagogische rol. Het traject wordt gekenmerkt door een rijke afwisseling van verschillende aantrekkelijke werkvormen (presentaties, discussievormen, dvd-fragmenten, groepsopdrachten en dergelijke). Er liggen twee belangrijke basisdoelstellingen ten grondslag aan het verwerven van vaardigheden om een dergelijk sportklimaat te creëren:

  • bewustwording van de eigen rol: wat zijn mijn rollen? Wat behoort logischerwijs tot mijn verantwoordelijkheid?;
  • inzicht krijgen in het effect van het eigen handelen: wat roept mijn gedrag op?

Het verenigingstraject is opgebouwd uit de onderdelen:

  • structuur bieden: hoe doe ik dit als trainer, coach, begeleider?;
  • begeleiden van spelers: wat is het effect van mijn handelen, manier van coachen, en hoe zorg ik voor effectieve begeleiding met behulp van positief coachen?;
  • omgaan met de tegenpartij, ouders, toeschouwers en arbitrage: hoe geef ik zelf het goede voorbeeld en hoe spreek ik zo nodig betrokkenen aan op ongewenst gedrag?

Interesse in Sportief Coachen? Neem contact op met Henriët van der Weg, coördinator Veilig Sportklimaat, 055 505 87 35 (ma/di/do/vr) of email: vanderweg@kngu.nl.

> Coach de coach
Coaches en trainers zouden met meer plezier en voldoening voor de groep staan als ze over meer didactische en pedagogische bagage zouden beschikken. Daarom is het verenigingstraject ‘Coach de coach’ opgezet. Dat gaat verder dan het opleiden van één of meerdere trainerscoaches per club. Doel is het creëren van een sociaal veilig, plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat binnen de vereniging!

Wil je het verenigingstraject 'Coach de coach' ook naar jouw vereniging halen zodat meerdere trainerscoaches kunnen worden opgeleid en het bestuur wordt geholpen hoe dit structureel een plek te geven binnen jullie vereniging? Bespreek dit met je bestuur en meld je aan! Meer informatie vind je op deze pagina.> Verenigingsbox voor het technisch- en bestuurlijk kader
Voor het kader van de sportclub wordt een verenigingsbox ontwikkeld met handvatten die kunnen bijdragen aan het creëren een veilig sportklimaat binnen de club. Doel van de verenigingsbox:

  • een positief sportklimaat creëren voor alle betrokkenen, waar iedereen in zijn of haar eigen rol plezier beleeft binnen de vereniging;
  • een gezamenlijke aanpak binnen de club stimuleren: op één lijn komen;
  • bewustwording en actieve betrokkenheid stimuleren: iedereen doet mee in zijn/haar eigen rol van jurylid, trainer/coach/leider, sporters of ouders.