Naar een Veilig Sportklimaat voor juryleden en officials

Tijdens de wedstrijd is het jurylid of official samen met de coaches en sporters verantwoordelijk voor een sportief en eerlijk verloop van de wedstrijd. Maar met enige regelmaat wordt een aantal juryleden en officials tijdens of na de wedstrijd geconfronteerd met kritiek op hun functioneren en dit leidt soms tot agressief gedrag.

Vanuit het programma 'Naar een veiliger sportklimaat' worden er voor juryleden, scheidsrechters en officials verschillende trainingen aangeboden en activiteiten georganiseerd. Deze programma’s zijn met name gericht op scheidsrechters en officials van verenigingen.