Juryzaken

Binnen de KNGU zijn een groot aantal disciplines waar prestaties beoordeeld worden door juryleden aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Een jurylid maakt steeds een vergelijking tussen datgene wat hij ziet en zijn interpretatie van de criteria.

Het jureren
Jureren is het proces waarbij een jurylid een oefening waarneemt en vergelijkt met het ideaalbeeld. Deze vergelijking zal nooit 100% juist zijn:

 • hoe goed was de waarneming?
 • zijn de vastgestelde criteria goed geïnterpreteerd?
 • was de waarneming objectief?

Wat is jureren?
Jureren is eigenlijk in grote lijnen het verschil tussen je eigen waarneming en het ideaal beeld. Tijdens het waarnemen als jurylid heb je te maken met:

 • Afwijkingen: houdingsfouten, technische fouten.
 • Noteren: onderdelen, afwijkingen
 • Cijfer berekenen: jurybepalingen, jurybriefje
 • Motiveren cijfer.

De juryopleidingen van de KNGU
Om goed te kunnen jureren heeft de KNGU een aanbod van juryopleidingen op diverse niveaus en disciplines. 

 • Kosten:
  juryopleidingen en het cursusmateriaal worden gratis verstrekt door de KNGU. Een jurylid dient lid te zijn van een vereniging aangesloten bij de KNGU. 
 • Aanmelden:
  inschrijvingen voor juryopleidingen moeten digitaal worden gedaan op datum en plaats, zie de website KNGU Campus.nl voor alle juryopleidingen en jurybijscholingen. 
 • Toelatingseisen:
  leeftijd minimaal 16 jaar bij aanvang van de juryopleiding.
 • Duur:
  een juryopleiding duurt maximaal 18 uur en sluit je af met een examen. Naast de instructie-avonden zullen er opdrachten mee gegeven worden om thuis te doen om zo het jureren onder de knie te krijgen. Voor de zelfstudie kun je uitgaan van gemiddeld twee uur per week gedurende de opleiding.