Vorige
Volgende
                     
Daarom

Samen naar een veiliger sportklimaat!

Uitleg Vertrouwenspunt Sport

Sportief gedrag wordt gestimuleerd!

Sport is leuk om te doen en levert prachtige momenten op. Maar de mooie emoties die bij sport horen, kunnen soms ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. In de sport dien je je veilig en prettig te voelen en moet je jezelf kunnen zijn. 'Samen naar een veiliger sportklimaat' is een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.Doel programma 
De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom gaan we samen met de clubs ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken.

Aanpak 
De essentie van het programma is dat iedereen binnen de sportvereniging zich bewust wordt van zijn of haar gedrag op en rond de zaal en dat dit binnen de vereniging bespreekbaar wordt gemaakt. Juist dan kunnen we met z’n allen werken aan een positieve gedragsverandering op en rond de zaal wanneer dat nodig is. 

Vanuit het programma worden uiteenlopende cursussen aangeboden om:  

  • verenigingsbestuurders
  • trainers, coaches, begeleiders
  • ouders
  • scheidsrechters en officials

te faciliteren om vanuit hun eigen rol een bijdrage te leveren aan het creëren van een veiliger sportklimaat. 

Bij excessen kiest de sportsector voor een harde aanpak. Zo komt er een sportbreed protocol voor de aanpak van excessen en gaat de sport werken met een uniforme strafmaat. Ook komt er een sportbreed registratiesysteem voor langdurige of permanente uitsluitingen en wordt het tuchtrecht aangescherpt voor wat betreft snelheid, procedures en strafmaat. [Samen naar een veiliger sportklimaat]

Clubbestuurders, trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters en officials zijn als geen ander in staat om sporters, ouders en supporters bewust te maken van hun eigen gedrag en hen hierop aan te spreken als dat nodig is. Naar een veiliger sportklimaat dat doe je samen!

Interesse?
Neem contact op met de VSK-coördinator van de KNGU: Henriët van der Weg