Verenigingsstatuten

Voorbeeld verenigingsstatuten

Door de KNGU zijn v​oorbeeld Verenigingsstatuten en Huishoudelijk reglement ontworpen. Deze verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement zijn te downloaden van Gymsport.NL, de site voor bestuurders van gymclubs. 
Bij de model Statuten zit ook een bijlage.