Statuten

In de bondsvergadering van 8 december 2016 zijn de nieuwe statuten van de KNGU vastgesteld.

In de bondsvergadering van 8 december 2016 zijn de nieuwe statuten van de KNGU vastgesteld.

De notariële akte van de statutenwijziging is gepasseerd op 24 februari 2017.
De statuten kun je hieronder downloaden: