Huishoudelijk reglement

In de bondsraadvergadering van 11 december 2014 zijn de hoofdstukken 1, 3, 5 en 7 van het huishoudelijk reglement van de KNGU opnieuw vastgesteld waarbij hoofdstuk 8 is komen te vervallen. Daarnaast zijn de volgende reglementen van het Instituut Sport Rechtspraak aangepast en met ingang van januari 2015 van kracht: het dopingreglement, het tuchtreglement dopingzaken en het tuchtreglement seksuele intimidatie.

Onderstaand kun je de diverse hoofdstukken van het huishoudelijk reglement, alsmede het Reglement Atletencommissie downloaden.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Tuchtrecht
Voor het Tuchtreglement verwijzen wij je naar de website van het Instituut Sportrechtspraak (ISR), waar ook de aangifteformulieren te downloaden zijn.  

Hoofdstuk 3 Wedstrijden en evenementen

Hoofdstuk 4 Dopingreglement
Voor het Dopingreglement verwijzen wij je naar de website van de Dopingautoriteit.

Hoofdstuk 5 Licenties

Hoofdstuk 6 Sponsoring en reclame

Hoofdstuk 7 Gedragsregels

Hoofdstuk 9 Klachtenregeling

Reglement Atletencommissie