Home of History

Gymclubs stoppen tijd en energie vooral in het heden en de toekomst. Een toekomst die goede kansen biedt omdat de activiteiten binnen de bond steeds meer aandacht krijgen in de media. Onze gymsportambassadeurs onder aanvoering van Epke Zonderland zorgen daar voor. Het verleden moeten we echter niet vergeten!

Zonder geschiedenis geen toekomst. En juist met deze geschiedenis houdt de Stichting Gymnastiek- en Turnhistorie zich bezig. Het Home of History is het documentatiecentrum én museum van de stichting. Het museum is gevestigd op een van de verdiepingen van het bondsbureau van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) in Beekbergen.

Turn- en gymnastiekhistorie
​De Stichting Gymnastiek- en Turnhistorie heeft als doel het vastleggen van de ontwikkeling door de tijd heen van het turnen en de gymnastiek, en het bewaren en behouden van alles wat daarmee verband houdt. Dit wordt onder meer gedaan door het verzamelen en tentoonstellen van goederen die van betekenis waren of zijn voor het turnen en de gymnastiek, zoals boeken en andere drukwerken, affiches, kleding, toestellen, handgereedschap, muziek, oefenstof, trofeeën, films en foto's.

Tastbare geschiedenis
Het documentatiecentrum en de expositie is dé plek waar de KNGU en haar voorgangers hun geschiedenis hebben opgeslagen en geordend. Heb je gymsportmaterialen in je bezit die voor de stichting van belang kunnen zijn? Bel of mail met het bondsbureau van de KNGU via serviceteam@kngu.nl of telefoonnummer 055 5058700, en we nemen contact op met je. Want het zou jammer zijn wanneer historisch gymsportmateriaal verloren gaat. Heb je een jubileum en wil je historisch materiaal voor een tentoonstelling lenen? Ook dat kan bij ons.

Expositie 150 jaar gymnastiek in bondsverband 
In het kader van het 150 jarig bestaan van de KNGU heeft de stichting gymnastiek en turnhistorie in samenwerking met de KNGU een expositie samen gesteld over 150 jaar gymnastiek in bondsverband.
Deze expositie is te bezichtigen in het bondsbureau van de KNGU te Beekbergen, tijdens kantooruren of volgens afspraak. 

Kom langs
Wil je zelf eens langskomen in de expositie of het documentatiecentrum? Je bent van harte welkom! Maak een afspraak voor een bezoek via de KNGU Serviceteam en stuur een mail naar serviceteam@kngu.nl. We ontvangen je graag in de bossen van Beekbergen. 

Contactgegevens
Stichting Gymnastiek- en Turnhistorie p/a Bondsbureau KNGU
Lage Bergweg 10
7361 GT Beekbergen
Tel. 055 5058700
serviceteam@kngu.n

Bekijk hier:

Kijk naar de reportage over het Home of History in Beekbergen op YouTube