Home of History

Gymclubs stoppen tijd en energie vooral in het heden en de toekomst. Een toekomst die goede kansen biedt omdat de activiteiten binnen de bond steeds meer aandacht krijgen in de media. Onze gymsportambassadeurs onder aanvoering van Epke Zonderland zorgen daar voor. Het verleden moeten we echter niet vergeten!

Zonder geschiedenis geen toekomst. En juist met deze geschiedenis houdt de Stichting Gymnastiek- en Turnhistorie zich bezig. Het Home of History is het documentatiecentrum én museum van de stichting. Het museum is gevestigd op een van de verdiepingen van het bondsbureau van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) in Beekbergen.

Turn- en gymnastiekhistorie
​De Stichting Gymnastiek- en Turnhistorie heeft als doel het vastleggen van de ontwikkeling door de tijd heen van het turnen en de gymnastiek, en het bewaren en behouden van alles wat daarmee verband houdt. Dit wordt onder meer gedaan door het verzamelen en tentoonstellen van goederen die van betekenis waren of zijn voor het turnen en de gymnastiek, zoals boeken en andere drukwerken, affiches, kleding, toestellen, handgereedschap, muziek, oefenstof, trofeeën, films en foto's.

Tastbare geschiedenis
Het documentatiecentrum en museum is dé plek waar de KNGU en haar voorgangers hun geschiedenis hebben opgeslagen en geordend. Heb je gymsportmaterialen in je bezit die voor de stichting van belang kunnen zijn? Bel of mail met het bondsbureau van de KNGU via serviceteam@kngu.nl of telefoonnummer 055 5058700, en we nemen contact op met je. Want het zou jammer zijn wanneer historisch gymsportmateriaal verloren gaat. Heb je een jubileum en wil je historisch materiaal voor een tentoonstelling lenen? Ook dat kan bij ons.

Kijken - kom langs
Op YouTube kun je zien wat het Home of History te bieden heeft. Wil je zelf eens langskomen? Je bent van harte welkom! Maak  een afspraak voor een bezoek via de KNGU Serviceteam en stuur een mail naar serviceteam@kngu.n, we ontvangen je graag in Beekbergen. 

Home of History 
Wij zijn er om de geschiedenis van de gymnastiek te bewaren in ons Home of History en je bent van harte uitgenodigd om dit zelf te zien en te ervaren. Daarom heel graag tot ziens in ons documentatiecentrum en museum! Het Bestuur Stichting Gymnastiek- en Turnhistorie

Contactgegevens
Stichting Gymnastiek- en Turnhistorie p/a Bondsbureau KNGU
Lage Bergweg 10
7361 GT Beekbergen
Tel. 055 5058700
serviceteam@kngu.n

Bekijk hier:

Kijk naar de reportage over het Home of History in Beekbergen op YouTube