Beleidsmaatregelen

In de algemene ledenvergadering van NOS*NSF van 15 november 2012 zijn besluiten genomen die een bijdrage leveren aan een Sociaal Veilige Sportomgeving.

Preventieve beleidsinstrumenten invoeren 
Iedere bond wordt geadviseerd preventief beleid te voeren en gevraagd om gebruik te maken van de ontwikkelde beleidsinstrumenten, een overzicht:

  • Toolkit voor verenigingen voor het bereiken van een veilig sportklimaat binnen de vereniging
  • Training Vertrouwens Contactpersonen, georganiseerd door NOC*NSF.
  • Opleidingsmodule Seksuele Intimidatie
  • Informatiemateriaal
  • Verklaring Omtrent Gedrag

Tuchtrechtspraak SI regelen 
Een van de verplichtingen voor de sportbonden is dat iedere bond op 1 januari 2013 tuchtrechtspraak SI heeft geregeld. De KNGU heeft dit geregeld via het Instituut voor Sportrecht (ISR). 

Registratiesysteem 
Een hulpmiddel om een veilige sportomgeving te herstellen volgend op tuchtrechtelijke veroordelingen voor personen van 16 jaar en ouder. 
De bond wijst een functionaris aan die bevoegd is om het registratiesysteem te bevragen en de vereniging kan een verzoek indienen om na te gaan of persoon X voorkomt in het registratiesysteem. 
Op dit moment wordt er door NOC*NSF gewerkt aan de implementatie van het registratiesysteem en is de KNGU bezig met de interne organisatie. 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Elke bond moet een VCP aanstellen voor de leden van de bond. De KNGU heeft al enige tijd een VCP, Henriët van der Weg, binnen haar organisatie.