Why, how, what

Why How What - de aangescherpte opvatting over de kerntaak en rol van de KNGU.

Het why, how, what model gaat uit van drie niveaus waarop organisaties en mensen opereren: wat je doet, hoe je het doet en waarom je het doet. Het beschrijft onze rol in de maatschappij en hoe wij invulling geven aan die opvatting. 

WHY? We faciliteren bewegen, sporten en ontmoeten in Nederland, omdat we ambiëren het leven te verrijken met een positieve bijdrage aan de fysieke, mentale en sociale fitheid van mensen.

HOW? Verbindend aanjager: we regisseren het creëren van veilige en inspirerende sportieve omgevingen die uitnodigen tot plezier, presteren, presenteren en sociale binding. Dat doen we samen met gymsportaanbieders en partners via een open netwerk. We zetten ons in om de sporter te activeren, op basis van de vraag.

WHAT? We zetten in op producten, diensten en activiteiten waarmee de klant direct aan de slag kan, borgen de kwaliteit en stellen kaders.